Projekter

NVF er iværksat som en forening der skal samle og igangsætte en række initiativer. Der er en række forslag fra borgere og initiativ-tagere til hvad NVF skal omfatte, men det er besluttet, at de første år af NVF’s tid, skal der igangsættes en række konkrete initiativer særligt rettet mod børn og unge ved samtidig inddragelse af de ældre og øvrige borgere i området.

NVF projektets konkrete initiativer indbefatter fra stiftelsen følgende oplistede projekter, der allerede er påbegyndt og som i øvrigt iværksættes løbende i takt med at de ansøgte midler bliver tilgængelige (projekterne prioriteres af bestyrelsen, når der er oversigt over tilgængelige midler):

1. Hjemmeside, info-skærme samt aktivitets og kalender-oversigt

Hjemmeside oprettes med en kalender- og aktivitetsoversigt der omfatter alle de forskellige institutioner og foreninger/klubbers aktiviteter i området på Nordvestfalster. Alle børn og unge samt andre borgere skal have mulighed for at følge aktiviteter i området. Der søges således om midler til indkøb og opsætning af 3 info-skærme: En på Nørre Vedby skole, en i Nørre Vedby Hallen og en i børnehaven Ønskeøen. Infoskærmene skal være opsat og i drift til skolestart i august 2011. Etablering af aktivitetsoversigten er igangsat i første omgang på papir og den vil efterfølgende blive tilgængelig på hjemmesiden samt ved visning på de opsatte info-skærme.

NVF har udpeget følgende personer som igangsættere for oprettelse af hjemmeside m.v.: Steen Brisson, Allan Poulsen samt Nørre Vedby skoles IT-afdeling.

2. Lokaler og Computere til NVF

NVF har til brug for diverse aktiviteter brug for rådighed over egnede lokaler - i første omgang i prøveperioden fra 1. august 2011 til 1. juli 2013. Lokalerne skal være i tilknytning til Hallen i Nørre Vedby hvor alle borgere har adgang. Tanken er, at lokalerne skal kunne benyttes til de aktiviteter der sættes i værk i NVF regi og i første omgang til LektieLæsePatrulje (LLP) samt Ungdomsforum og andre klubber (se neden for). Der søges således om midler til leje/omkostninger vedr. lokaler i tilknytning til Hallen. Som bilag D vedlægges kort over området.

Til brug for projektet søges ligeledes om midler til opsætning af 8 computere og 2 printere (eller én stor printer) samt opsætning af Wifi/bredbånd.

Beliggenhed og indretning af lokalerne skal aftales nærmere med Hallen og skolen, idet der dog ligeledes søges om midler til indkøb af møbler, reoler m.v.

NVF har udpeget følgende som igangsættere for leje og indretning af lokaler m.v.: Jan Sørensen, Susan Rasmussen.


Adresse

NordVestfalsters Forum (tidl. Nørre Vedby Forum)
c/o Kirsten Bonde Larsen

Egensevej 10

4840 Nørre Alslev

Kontakt

kontakt(at)nrvedby.dk

CVR nummer: 33 61 49 34

Aktivitetskalenderen

Se alle de kommende aktiviteter.

Læs mere...